Úvod

Studie & práce
Software

English

Tinfi


(Text Inhomogeneities Finder)

Program, který pomáhá nahlédnout do nadvětné struktury textu. Text není homogenní a pomocí porovnání křivky type-token relation s modelem oné křivky vypočítaným pomocí kombinatorického modelu je možné určit, ve kterých částech textu autor používá více nebo méně slov, která dosud nepoužil, než kolik by odpovídalo zákonům pravděpodobnosti. Tyto části tento program barevně označí - zeleně ty, kde autor používá disproporčně více nových slov - tedy přichází s novým tématem nebo mění styl, jazyk. Červeně napak ty části, kde autor opakuje stará témata, popřípadě přímo cituje sám sebe. Program je vhodný i pro literárněvědnou analýzu.

Text je možné zpracovat jak ve směru přirozeného toku textu (zaškrtněte políčko forwards), tak zezadu (backwards). Při zaškrtnutí obou políček se zeleně vybarví části textu, které jsou unikátní z obo stran (tematicky nebo stylisticky do textu "nepatří") a červeně naopak ty části, které jsou jak tématem tak slohem pro text charakteristické.
Více o funkčnosti a ovládání toho programu se dočtete v dokumentaci. Program je freeware, avšak licence nedovoluje jeho dekompilaci a pozměňování. Stažením programu s touto licencí souhlasíte.

Ke stažení zde (Win 32bit, 64 bitů kompatibilní) 2,4 MB (není třeba instalovat). Pokud se vám program líbí, prosím podpořte jeho další rozvoj.

Tento program byl podpořen GA ČR v rámci projektu "Struktury kultury: Arabsko-islámská kultura prismatem korpusové lingvistiky" (13-28220S).