Úvod

Studie & práce
Software

English

Software

Zumky

Komunikační nástroj pro všechny, kteří si váží svého času, klidu a soukromí.
Více informací...

DeadLiner

Volně šiřitelná verze diáře, díky kterému nikdy nezapomenete na narozeniny a svátky svých příbuzných a přátel, na práci, kterou musíte odevzdat v termínu, na knížky a filmy, které vám někdo doporučil.
Více informací...

Tinfi (Text Inhomogeneities Finder)

Program, který označuje části textu, jež z něj vyčnívají.
Více informací...

KeyWorder

Program pro rozpoznávání klíčových slov v textu.
Více informací...

TypeTokener

Program, který měří type-token relation, hapax-token relation atd. zvoleného textu a následně pomocí změřené distribuce typů tyto veličiny zpětně modeluje.
Více informací...

BlackSquare

Program pro jednoduché (nejen) lingvistické experimenty na lidech. Hodí se pro libovolné experimenty, při nichž jsou subjektu předložena čtyři slova, z nichž vždy dvě a dvě nějak souvisí a on má určit, která to jsou.
Více informací...

ThematicConcentration

Program, který měří tematickou koncentraci zvoleného textu.
Více informací...

Lexicographers' Calculator

Program pro plánování rozsahu korpusu.
Více informací...

MaWaTaTaRaD

Program pro měření MWTTRD (Moving Window Type-Token Ratio Distribution), MWTTR (Moving Window Type-Token Ratio) a MATTR (Moving Average Type-Token Ratio).
Více informací...

LxDiversity

Program pro měření indexů lexikální diverzity.
Více informací...

CZ2CQL: Překladač z češtiny do korpusového dotazovacího jazyka

Korpusy vyhledávat i poměrně složité dotazy, to je jedna z jejich hlavních výhod. K tomu se používá dotazovací jazyk CQL, který má přesně daná pravidla. Tento program se snaží zpřístupnit vyhledávání složitějších dotazů i lidem, pro které je CQL příliš rigorozní, nebo nemají čas se ho učit.
Více informací...